Hidrocentrali Tërnova

Nënstacioni +110 / 6.3 kV

Hidrocentrali Rrapuni

Nënstacioni 110 / 6,3 kV

Raiffeisen Bank Kosovë

Projekti Raiffeisen Bank Kosovë ka nisur në Gusht të vitit…

Rolling Hills

Albaelettrica që prej vitit 2010 e në vazhdim është përgjegjëse…

Qendra e Biznesit Millennium

Godina “Millennium Business Center” e cila është në fazë ndërtimi,…

Projekti OST

Ndërmarrë nga Albaelettrica që në fazën ndërtimore të godinës, ky…